Skip to content

Dezinsectia Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie Oradea

Dezinsecţia este ansamblul mijloacelor şi metodelor de prevenire şi combatere cu substanţe chimice specifice a artropodelor (insecte în stadiul de larvă sau adult), care transmit (direct sau indirect) boli contagioase pentru om şi animale, sau sunt generatoare de disconfort.

Speciile de insecte cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: gândacul roşu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, ţânţarul, ploşniţa de casă, ploşniţa porumbeilor, molia de haine, greierele de casă, puricele, păianjănul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor.

Câteva boli propagate de insecte, fie prin înţepătură, fie prin contact cu alimentele: febra recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecţiuni cutanate, dermatoze, iritaţii ale mucoaselor oculare, toxiinfecţii alimentare, viroze, etc.

Dezinsecţia se execută:

În spaţiile deschise de pe domeniul public şi de pe domeniul privat în conformitate cu prevederile instituţiilor de specialitate şi respectând propunerea tehnică, cu o frecvenţă de 4 ori pe an. Substanţele utilizate în spaţiile deschise vor fi substanţe cu pulverizare în volum ultraredus şi aplicate în mod obligatoriu cu aparatură compatibilă.

Frecvenţa este de 4 ori/ an şi ori de cate ori este nevoie, în spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în subsolurile tehnice şi în căminele reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de alimentare cu energie termică. În cazul tratamentelor împotriva ţântarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulţilor;

Lunar sau ori de cate ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unităţile de producţie şi/ sau de comerţ agroalimentar şi în depozitele cu astfel de produse;

Trimestrial şi ori de câte ori este nevoie în instituţii;

Numai la solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă. În spaţiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum şi în cele în care se găsesc animale de companie sau de pază, dezinsecţia se execută utilizând produse din clasele Xn şi Xi de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald.

Descrierea procedurii:

Substanţele se vor aplica printr-o  pulverizare completă a tuturor ascunzişurilor (fisuri, crăpături, golurile din spatele maşinilor de gătit şi al chiuvetelor, interiorul dulapurilor, spaţiile din jurul canalelor de scurgere şi al lăzilor de gunoi etc ) şi a tuturor celorlalte locuri unde pot apărea insecte de disconfort. Dacă ascunzişurile nu sunt accesibile se va pulveriza o zonă de barieră în jurul acestora.

Aplicarea substanţelor sub forma de lichid concentrat contra gândacilor se va face cu aparate de stropit sub presiune. Pentru ţânţari şi în general insecte zburătoare, subsţantele se vor aplica sub forma de ceaţă rece, respectiv aerosoli în volum ultra redus (ULV), prin pulverizare grosieră în funcţie de gradul de infestare, sau prin ceaţă termică. Folosirea concomitentă a produselor pentru combaterea stadiilor larvare într-un program integrat va da cele mai bune rezultate şi va reduce riscul unei infestări. Tratamentele se efectuează cu atomizoare corespunzătoare genului de aplicaţii descrise mai sus.

PROFILAXIA

  1. a) îndepărtarea – lipsa substratului nutritiv, îndeosebi a gunoaielor, resturilor alimentare, murdăriei etc. prin:

– curăţenia generală, curentă şi permanentă, corect  efectuată;

– protejarea alimentelor (cu folii, recipienţi etanşi etc.)

Evacuarea ambalajelor, a obiectelor nefolositoare în recipienţi etanşi şi în ghena de gunoi (pentru care se iau măsuri deosebite de curăţenie şi împiedicare a pătrunderii insectelor şi rozătoarelor).

  1. b) împiedicarea pătrunderii insectelor prin:

– depistarea căilor de acces;

– blocarea accesului;

– astuparea fisurilor, crăpăturilor, etc. îndeosebi cele de lângă conductele de apă şi canalizare, din spatele aparatelor frigorifice, de la încheieturile pereţilor cu podelele;

– site cu ochiuri mici la geamuri, orificii de ventilaţie, etc.

De reţinut că gândacii roşii sunt căţăăratori, iar muştele se pot deplasa câţiva kilometri.

COMBATEREA

Presupune cunoaşterea şi inventarierea locurilor infestate (ouă, larve, pupe, nimfe, adulţi).

Semnele prezenţei sunt: insecta propriu-zisă, ouătecile, resturi fecale, etc.

TRATAMENTUL

Principii generale:

  1. a) se aplică pe o arie cât mai largă (insectele migrează din apartament în aprtament, din bloc în bloc, din stradă în stradă). Orice sursă netratată este izvorul viitoarei infestări.
  2. b) simultan pe toata aria: insectele se refugiază în camerele locuinţelor netratate cu insecticide de unde revin apoi;
  3. c) se folosesc substanţe de atac şi remanente ( care persistă) în cazul unei infestări masive.

Servicii profesionale Dezinsectie, Deratizare, Dezinfectie

Link
DEZINSECTIE

DEZINSECTIE

Dezinfecţia este o metodă a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni.
Link
DERATIZARE

DERATIZARE

Rozătoarele întâlnite cel mai frecvent în ţara noastră sunt şobolanul cenuşiu de casă şi soarecele de casă. Întrucât incisivii le cresc toată viaţa, ei rod permanent, distrugând mobile, textile, conducte etc. Sunt lacomi şi îşi fac provizii de hrană.
Link
DEZINFECTIE

DEZINFECTIE

Dezinfecţia este o metodă a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni.