Skip to content

Dezinfectie Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie Oradea

Dezinfecţia este o metodă a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni.

Dezinfecţia previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmiţători de boli şi combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile.

Dezinfecţia se aplică în cazurile în care curăţenia nu elimină riscurile de răspândire a infecţiei, iar sterilizarea nu este necesară. În afară de curăţenia mecanică, ce se impune în fiecare spaţiu, dezinfecţia se realizează:

  • Preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau condiţionat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local şi se dezvoltă influenţând negativ starea de sănătate a oamenilor şi a animalelor.
  • De necesitate, care se efectuează pentru combaterea unor boli infecţioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boală şi până la lichidarea întregului focar.

În orice activitate de dezinfecţie trebuie să se aplice măsurile de protecţie a muncii pentru a preveni accidentele şi intoxicaţiile.

Unde trebuie efectuată dezinfecţia?

– Arhive de documente

– Ferme zootehnice

– Mijloace de transport

– Unităţi de învăţământ şcolare şi preşcolare

– Unităţi spitaliceşti

– Instituţii publice

– Depozite alimentare, farmaceutice, unităţi de producţie şi desfacere a produselor alimentare

– Gropi de deşeuri

 

Metode:

  1. Pulverizarea
  2. “Ceaţa rece” (nebulizarea)
  3. “Ceaţa termică” (termonebulizare)
  4. Amplasare aparate electronice, electrice (lămpi germicide) etc.

 

           Toate substanţele şi materiale folosite trebuie să fie avizate de MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, să fie biodegradabile şi să nu aibă efect toxic asupra organismului uman, cu respectarea strictă a normelor de securitate şi igienă specifice fiecărui produs.

Servicii profesionale Dezinsectie, Deratizare, Dezinfectie

Link
DEZINSECTIE

DEZINSECTIE

Dezinfecţia este o metodă a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni.
Link
DERATIZARE

DERATIZARE

Rozătoarele întâlnite cel mai frecvent în ţara noastră sunt şobolanul cenuşiu de casă şi soarecele de casă. Întrucât incisivii le cresc toată viaţa, ei rod permanent, distrugând mobile, textile, conducte etc. Sunt lacomi şi îşi fac provizii de hrană.
Link
DEZINFECTIE

DEZINFECTIE

Dezinfecţia este o metodă a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni.